COVID-19 a vliv na nábor v oblasti zákaznické péče

Jaký měl COVID-19 vliv na nábor v Comdatě a jak ovlivnil pracovní trh z pohledu kontaktního centra?

Celá situace ohledně COVID-19, nouzového stavu státu a karantény měla dopad téměř na každého jedince i společnost, ani my tak nejsme výjimkou. Kontaktní centra jsou celkově hodně zaměřená na nábor zaměstnanců, jelikož se jedná o oblast s obecně vyšší fluktuací než u společností z jiných odvětví. V tomto článku se tedy dozvíte, jak celá situace zahýbala s naším procesem náboru a jak jsme se v podstatě ze dne na den přesunuli do onlinu.

Jak se změnil samotný proces náboru?

V první řadě je potřeba zmínit, že celá situace nijak neovlivnila plán náboru nováčků. Čísla navzdory všem okolnostem zůstala stejná a nabíráme ve stejné míře jako doposud, což je jedna z mála oblastí, které se situace nijak nedotkla. Pojďme se na celý proces tedy podívat popořadě.

U nás proces náboru začíná inzercí pracovní pozice. Následuje prvotní kontakt z naší strany a telefonní prescreening, na jehož základě se s uchazečem domluvíme na termínu pohovoru. A tady nastává změna, místo standardního domluvení osobní schůzky na pobočce, si s uchazečem kolegyně Alice domluví termín online schůzky přes Skype, na kterou po telefonním rozhovoru přijde
e-mailová pozvánka. Každá z našich HR specialistek má svoji Skype místnost, takže není potřeba, aby měl kandidát Skype účet. Týdně tak má každá HRistka několik online pohovorů, ať už s jednotlivci nebo ve skupině. Po online pohovoru je na uvážení každé HRistky, zda bude chtít kandidáta vidět online ještě jednou
za účasti nadřízeného nebo mu pracovní pozici nabídne už po první schůzce. V případě, že se obě strany shodnou na zahájení pracovního poměru, domluvíme si datum nástupu, který už probíhá osobně na pobočce. V tuto chvíli máme
za HR hotovo a nováčky už si přebírá do péče trenér.

První dny v Comdatě

Počáteční školení probíhá rozdílně projekt od projektu. Některá probíhají pouze na pobočce, některá kombinovaně s home officem a některá čistě online. Každý projekt je specifický svým obsahem i délkou školení. Osobnímu kontaktu
na pobočce se v této fázi bohužel nevyhneme, minimálně pro podpis všech dokumentů a převzetí vybavení musí dojít k osobnímu kontaktu na pobočce. Snažíme se však osobní kontakt omezit na minimum.

Zároveň jsme tím nováčky připravili kdyby podobná situace nastala znovu
a museli bychom se opět přesunout z devadesáti procent na home office.

Jak se změnila situace na trhu práce?

Obecně se dá říct, že se nám počet reakcí zvedl, ale záleží hodně na lokalitě. Zatímco pobočky ve větších městech mají nárůst nových uchazečů, menší města spíše stagnují. Co se týče charakteru kandidátů, zvýšil se nám počet kandidátů z oblasti pohostinství, což je logické. Pomalu se však začíná ukazovat, že se jedná o krátkodobé navázání spolupráce a s postupným uvolňováním zavedených opatření nám tito nováčci odešli. 

„Zajímavá čísla nám však ukázala odchodovost. Za duben 2020 jsme měli nejnižší odchodovost v historii české Comdaty, kdy nám odešlo přibližně 20 lidí. Jak se bude situace vyvíjet dál si zatím netroufáme odhadovat, na to je ještě moc brzo.„

- Alexandra Ševčíková, Recruitment specialist 

Jak se změnila komunikace?

V této oblasti pociťujeme obrovský posun na všech sférách společnosti. Vznikly různé skupinové chaty, nástěnky a online místnosti pro videokonference a spoustu z nich vlastní iniciativou nadřízených. Aktuálně využíváme online prostředků a aplikací jednou tolik než doposud, zkrátka se snažíme všichni zůstat, co nejlépe v kontaktu a necháváme vedoucím projektu poměrně volnou ruku
ať si komunikaci s týmem nastaví tak, jak jim vyhovuje.

Rozšířili jsme portfólio aplikací pro videokonference, protože nám zkrátka už jedna aplikace nestačí. Zároveň jsme společně
s Gameefctive vytvořili novou platformu Centrical Connect, která slouží jako motivační i komunikační nástroj pro operátory i jejich supervizory. 

Jakou roli hrálo HR oddělení v nejkritičtějších chvílích?

HR oddělení v Comdatě je velmi důležité nejenom při náboru nových zaměstnanců, ale také slouží jako supportní tým. To znamená, že v momentě, kdy se daly věci do pohybu, tady bylo HR oddělení jako podpora. Ať už se jednalo o bezpečnostní opatření, objednávky roušek, přípravu dokumentů k přesunu na home office, komunikaci s poskytovateli benefitů apod. Především však bylo zodpovědné za komunikaci všech důležitých informací uvnitř firmy. Cílem bylo všechny zaměstnance informovat o tom, co se děje a jaké kroky podnikáme, abychom nejenom minimalizovali možné riziko, ale také ulehčili přechod a samotnou práci na home office. Během pár dní se 70% zaměstnanců přesunulo na home office včetně HR oddělení. Klíčové v tomto momentě bylo včas a jasně komunikovat postup a co se aktuálně děje. Což se nám podařilo a vše jsme zvládli velmi rychle bez větších problémů.